25 januari 2022

Berekenen van transitievergoeding

2 min read

Word je ontslagen en kom je in aanmerking voor een transitievergoeding? Dan wil je natuurlijk weten op welke manier je die moet berekenen. De berekening is gebaseerd op twee variabelen: het aantal dienstjaren dat je gewerkt hebt én de hoogte van je bruto maandsalaris. Vanaf 2021 is de transitievergoeding maximaal € 84.000 bruto. We informeren je graag over welke uitzonderingen er zijn én op welke manier jij de hoogte van je transitievergoeding correct berekent.

Rekentool transitievergoeding

De meest simpele manier om je transitievergoeding te bereken is door een gratis rekentool te gebruiken. Via zo’n calculator weet je binnen 15 seconden of de wettelijke transitievergoeding overeenkomst met het bedrag dat je in gedachten hebt. Hier bereken je jouw transitievergoeding met een calculator.

Wat moet je weten over je transitievergoeding?

Berekening transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding is voor iedere werknemer hetzelfde, ongeacht je leeftijd of hoe lang je in dienst bent geweest. Voor het bepalen van de hoogte wordt er gekeken naar je bruto maandsalaris en het aantal dienstjaren dat je hebt opgebouwd. De hoogte van de transitievergoeding is sinds 2021 gemaximaliseerd op € 84.000 bruto of een volledig jaarsalaris indien je meer dan dit bedrag verdient. Je dienstjaren gaan lopen vanaf de eerste maand (werkdag) van je dienstverband.

  1. Je hebt recht op ⅓ maandsalaris per volledig gewerkt dienstjaar, ingaande op je eerste werkdag;
  2. Je hebt voor het resterende deel van je contract recht op het bedrag dat volgt uit de volgende berekening: (je bruto ontvangen maandsalaris over het restant van je contract / je bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris / 12 maanden).

Het is gebruikelijk dat indien je werkgever kosten maakt ten behoeve van jouw (om)scholing of outplacement, deze kunnen worden afgetrokken van je transitievergoeding.

Voorbeeld transitievergoeding

Ter verduidelijking van de berekening, gebruiken we een rekenvoorbeeld. We gaan er daarbij vanuit dat je arbeidsovereenkomst 5 jaar en 20 dagen duurde. Je bruto maandsalaris was € 3.500. Je bruto uurloon was € 23. Je werkte 8 uur per dag.

  1. Je berekent je transitievergoeding over het aantal jaren dat je volledig werkte: 5 jaar x (⅓ van € 3.500) = € 5.833;
  2. Daarna bereken je de transitievergoeding over de laatste 20 dagen. Dat is 20 dagen x 8 uur x € 30 per uur = € 4.800. Afsluitend gebruik je de standaardformule, resulterend in (€ 4.800 / € 3.500) x ((⅓ van € 3.500) / 12 maanden) = € 133;
  3. Je totale wettelijke transitievergoeding bedraagt € 5.833 + 133 = € 5.966.

Uitzonderingen transitievergoeding

Er zijn uitzonderingen op de berekening van de wettelijke transitievergoeding. Een voorbeeld hiervan is deeltijdontslag. Je krijgt dan ontslag voor een deel van je uren en dient de berekening dan enkel op het verlies van die uren toe te passen. Op de website van het Juridisch Platform lees je precies wanneer je wèl en geen recht hebt op de transitievergoeding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *